Бизнес събития изискват специален подход, който доста се отличава от класическите начини за промотиране на търговски марки. „Creaton Group“ има опит в организиране на ефективни и успешни делови събития. В случай, че желаете да организирате Вашето мероприятие на високо ниво, Вие сте на правилно място!

Ние разработваме концепции, привличаме целеви аудитории, подготвяме експерти, осигуряваме цялото необходимо оборудване, привличаме спонсори и партньори, организираме и провеждаме кофи-брейк, осигуряваме фото- и видео заснимане.

Очаквайте скоро наше обаждане!
(0999) 999 999