Масовите фестивали отдавна са завоювали всеобща любов. Периодчно провеждане на фестивали е една от най-мощни и популярни PR акции. Рекламна кампания с участие на естрадни изпълнители е отлично решение за достигане на успех. В резултат и хората си прекараха добре времето и организаторите останаха доволни, тъй като продажбите са се увеличили. Кое решение за популяризиране на стоки може да бъде по-добро и по близо до хората?

За да може всичко да бъде на високо ниво, съществува нашата евент-агенция „Creaton Group“. Ние внимателно ще подходим към всички подробности, ще разработим сценарий, ще изберем площадка, ще помогнем с необходими технически средства, ще ангажираме артисти, ще подготвим декорации, ще получим необходими разрешения и много други. Съгласете се, че това е сериозна задача и ние се справяме с нея.

Очаквайте скоро наше обаждане!
(0999) 999 999